Date de Contact

INFORMAȚII DE CONTACT.

Dacă aveți orice fel de întrebări cu privire la această Politică sau la pagina noastră de internet (inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal menționate mai sus), vă rugăm să ne contactați în România la:

Eli Lilly Romania S.R.L.
Str. Menuetului nr. 12
Bucharest Business Park, Corp D, Etaj 2, Sector 1
București, Cod 013713, România
+40 21 40 23000 (office) | +40 21 40 23001 (fax)
E-mail: data_privacy@lilly.com
În atenția: Responsabilului privind Protecția Datelor
Pentru alte chestiuni: office.ro@lilly.com
În atenția: Responsabilului pentru Relații Publice

Notificare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Etica și Conformitatea
Etica și Conformitatea
Etica și Conformitatea
Raportaţi un eveniment advers
Raportaţi un eveniment advers
Raportaţi un eveniment advers