Responsabilitatea socială:

nu este un slogan; este nucleul identității noastre.

De aproape 140 de ani „Eli Lilly and Company” și-a demonstrat angajamentul de a fi un „cetățean global” responsabil – în mare parte printr-un lung istoric de contribuții filantropice și acțiuni caritabile.
Astăzi, percepția noastră asupra responsabilității sociale corporatiste evoluează dincolo de caritate și pătrunde în centrul operațiunilor noastre de afaceri. Ne bazăm pe expertiza științifică, tehnică și comercială dobândite în domeniul afacerilor pentru a veni în sprijinul pacienților și a personalului medical, pentru a răspunde nevoilor comunităților și pentru a reduce amprenta noastră ecologică asupra mediului. 

În egală măsură se desfășoară acțiuni cu acoperire globală pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate, Lilly aducându-și astfel contribuția la creșterea accesului pacienţilor la îngrijiri medicale și medicamente. Acestea se fac prin sprijinirea și consolidarea acelor politici care conduc către o stare mai bună de sănătate, prin oferirea de ajutor celor care au mai multă nevoie și prin participarea activă în viața comunităților pe care le deservim.

Considerăm că prin colaborarea cu structurile guvernamentale și cu alte părți interesate ale societății civile se va putea edifica un nivel înalt de încredere reciprocă și consolida interesul comun – acela de a canaliza valoarea inovației medicale către pacienți în special, și către societate în general. Știm de asemenea că prin desfășurarea în mod responsabil a activităților de afaceri se va putea selecta o forță de muncă alcătuită din persoane pasionate, creative, bazate pe principii solide, care doresc să contribuie prin talentul lor la misiunea Lilly de a îmbunătăți starea de sănătate la nivel global.

Programele noastre de acțiune au dimensiune globală. Ne asigurăm însă că impactul eforturilor noastre este resimțit și la nivel local, prin angajamentul de a investi în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Clinical trials
More info on clinical trials here.