Disponibilitate date pentru raportare ANMDM 2017

În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății, organizațiilor profesionale, organizațiilor de pacienți și oricărui alt tip de organizații care desfășoară activități referitoare la sănătatea umană, asistență medicală sau farmaceutică, care în decursul anului 2017 au avut colaborări cu Eli Lilly România, conform Ordinului Ministrului Sănătății Nr. 194/23.02.2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, conținând specificații privind raportarea colaborărilor către ANMDM:

  • Eli Lilly vă poate informa asupra datelor pe care urmează să le raporteze, aferente persoanei / organizației dumneavoastră.
  • Dacă doriți să primiți aceste date, vă rugăm să trimiteți către sediul nostru o cerere scrisă și semnată de dvs., în care să precizați modul preferat de comunicare (adresă email sau adresă poștală).
  • In cazul în care ați semnat un document cu Eli Lilly în care ați menționat o adresă de email ca metodă de comunicare, vă rugăm să trimiteți un email de la acea adresă către ro_office@lilly.com.