Raportare ANMDM pentru anul 2017

Conform prevederilor art. 799 din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii nr. 95/2006 şi a dispoziţiilor Ordinului Ministrului Sănătății Nr. 194/23.02.2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, Capitolul III / Secțiunea a 2-a / Subsecțiunea a 7-a / Art. 35 / Al. 3-7, cu modificările şi actualizările ulterioare , Eli Lilly România SRL a centralizat datele aferente anului 2017, cu următoarele mențiuni:

  • Raportarea se face pentru activitățile care au avut loc între 01 ianuarie și 31 decembrie 2017.
  • Activitățile de sponsorizare reprezintă suportul financiar (plăți directe către beneficiar) și suportul material (plăți indirecte către furnizorii de servicii) acordat pentru participarea profesioniștilor din domeniul sănătății la diverse evenimente independente de Eli Lilly, precum și furnizarea de cărți de specialitate, toate efectuate în baza unui contract de sponsorizare.
  • Sumele declarate în categoria „Sponsorizări” sunt totale (inclusiv TVA), iar acolo unde cheltuielile indirecte au fost plătite pentru un grup, ele au fost calculate ca medie pe participant.
  • În categoria „Onorarii pentru servicii” am inclus plățile pentru activitățile de Conferențiere și Consultanță, sumele fiind nete (fără taxele individuale reținute și plătite către stat și fără TVA).
  • În categoria „Alte cheltuieli” am inclus cheltuielile (directe și indirecte) suportate pentru participarea profesioniștilor din domeniul sănătății la evenimentele organizate de Eli Lilly România, caz în care conform legislației beneficiarii au fost invitați ai Eli Lilly, acestea ne-reprezentând activități de sponsorizare. Sumele declarate sunt totale (inclusiv TVA) iar acolo unde cheltuielile indirecte au fost plătite pentru un grup, ele au fost calculate ca medie pe participant.
  • În ceea ce privește „Specialitatea” și „Adresa unde își desfășoară activitatea principală”, Eli Lilly România reține conform legii numai codul numeric personal/ codul de înregistrare fiscală și adresele de domiciliu ale colaboratorilor săi, acestea servind la contractare și declararea taxelor. Pentru completarea secțiunii Eli Lilly a folosit baza de date a unei companii private din domeniul studiilor de piață, și având în vedere complexitatea multiplelor specialități și / sau a colaborărilor multiple ale unui profesionist din domeniul sănătății cu diverse instituții angajatoare, informația respectivă poate avea inadvertențe în anumite cazuri.

 

Găsiți mai jos raportul Eli Lilly România SRL.
link

Pentru precizări suplimentare cu privire la acest subiect, vă rugăm să utilizați adresa de email ro_office@lilly.com.